Jarnú sezónu už otvorili aj skateboardisti a horolezci z mesta

Skate

Na jeseň minulého roka sa začalo prvýkrát hovoriť o novom projekte OZ ZaŽiar, ktorého cieľom bolo vybudovať novučičký miniskatepark pre žiarsku mládež. S koncom mesiaca marec sa ukončili aj práce na projekte, ktorý hneď prešiel testovacími jazdami.

S príchodom jari sa rady outdoorových aktivít v našom meste opäť rozšírili. V priestoroch areálu Základnej školy na Ulici Jilemnického môžete využiť miniskatepark, kde najnovšie pribudla nová jazdecká prekážka, tzv. Pyramída. Súčasťou skateparku je aj U-rampa, ktorá sa previezla do areálu školy po dohode s riaditeľom Marianom Majzlíkom, a ktorá je symbolom prvotného impulzu na dobudovanie miniskateparku po ukončení projektu KomPrax.

„V tomto projekte sme sa snažili spojiť skateboardistov, bikerov, parkouristov– freerunistov, kolobežkárov, korčuliarov a horolezcov,“ vysvetľuje koordinátorka práce s mládežou Dominika Švecová a dodáva, „výhodou miniskateparku je fakt, že nie je obmedzený vyučovacím procesom v škole a jeho otváracími hodinami. Pre verejnosť je prístupný neobmedzene aj počas sviatok, víkendov a prázdnin.“

Na svoje si prídu aj horolezci

Stena

Súčasťou projektu je aj obnovenie horolezeckej steny, ktorú spravuje horolezeckého klubu HK James, kde jeho vedúci, Peter Bača, zastrešoval odborné poradenstvo pri obnove horolezeckej steny a dozeral na bezpečné umiestnenie projektom zakúpených chytov. Tým sa jeho práca nekončí, aj naďalej bude poskytovať potrebnú starostlivosť a udržiavať stenu stále funkčnú. Horolezecký klubu HK James môžete poznať aj z minulosti, napr. zo zlaňovania „Bieleho domu“ v rámci Mikulášskeho programu.

OZ-tko zapája mladých z mesta do aktivít mesta

Občianske združenie ZaŽiar zapája mladých ľudí do života v meste už viac ako sedem rokov a podľa Dominiky Švecovej v  tom mieni pokračovať aj do budúcna. „Cieľom tohto projektu bolo ukázať mladým ľuďom, že spoločnými silami dokážeme toho veľa a nielen nadávať, že sa v meste nič nedeje. Je toľko možností ako niečo urobiť a zlepšiť, len treba zahodiť lenivosť a prestať čakať, že to za nás urobí niekto iný.“ Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska zo zbierky Hodina Deťom.

Žiarsky podchod v rukách Patrika Žňavu

V týchto dňoch môžete v podchode smerom k Daňovému úradu vidieť tvoriť mladého muža, ktorý maľuje na steny. Nejde však o žiadneho vandala, ale o Patrika Žňavu, autora víťazného návrhu v rámci projektu Žiarsky podchod rukami mladých.

podchod podchod podchod

S realizáciou aktivity sa začalo ešte v októbri minulého roka a tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore firmy Baumit z programu Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Revitalizácia podchodu, ktorý vedie popod Ulicu SNP a spája centrum mesta so sídliskom Pod vršky a IBV nespočíva iba vo vymaľovaní stien, ale aj v osadení informačnej tabule, na ktorej sa budú pravidelne umiestňovať informácie o podujatiach a aktivitách mládeže v našom meste. Realizácia projektu súvisí s  oslavami 770. výročia udelenia mestských práv, ktoré sa oficiálne začali 5. februára a prostredníctvom viacerých aktivít si ich budeme pripomínať počas celého roka. Tematika osláv a mesta bude vyobrazená aj na stenách podchodu, konkrétne, budú steny zdobiť zoskupenia fotiek, budov, pamiatok a miest, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Žiaru a jeho histórie.

Maľba v podchode by mala byť ukončená v prvej polovici apríla. Veríme, že pozitívnym spôsobom upúta pozornosť všetkých okoloidúcich.