Kontakt:
OZ ZAŽIAR
Ul. Š. Moysesa č.46
965 01, Žiar nad Hronom
IČO: 45 029 971
Telefón: +421 45 678 71 66
Fax: +421 45 678 71 55
E-mail: dominika.svecova@ziar.sk


Nájdete nás - mapa:


Napište nám