EDS školenie

- Európska dobrovoľnícka služba v Žiari nad Hronom a v blízkom okolí...

Výmena Youth can decide 2010

- ktorá sa konala v Lúčkach v r. 2010 bola zameraná na rozhodovanie a práva mladých ľudí...

Výmena Let´s do an international show 2011

- ktorá sa konala v Lúčkach v r. 2011

Výmena Fingers are talking 2012

- ktorá sa konala v Turecku v r. 2012

Mestská obývačka

- Júnový deň krásy 2012

Mestská obývačka

- Bingo 2012

O nás s nami

- Čo sme zažili od júla 2012 do marca 2013?

Mestský mládežnický parlament

- Predstavenie Mestského mládežníckého parlamentu (powerpoint prezentácia)