More Website Templates @ TemplateMonster.com. April 16, 2012!

Hip hop na pravú mieru

mládežnícka iniciatíva pre žiarskych tanečníkov, ktorou hlavným organizátorom je neformálna skupina Associally Dance Crew, ktorí predstavujú hip hop všetkým deťom v meste Žiar nad Hronom. Realizoval sa od r. 2011 do konca augusta 2012.

„O nás s nami“

Národná agentúra Mládež v akcii podporila a schválila finančný obnos na projekt pod názvom „O NÁS S NAMI“, ktorý sa bude realizovať na území mesta a blízkeho okolia. Čoho sa to týka? Čo je cieľom?
Ako už prezrádza názov, tak hlavnou úlohou je spojiť 2 rôzne skupiny a vytvoriť z nich jeden spolupracujúci tím. Jednou skupinou sú mladí aktívni ľudia a druhou predstavitelia mesta, pracovníci s mládežou a tí, čo sa pohybujú v mládežníckej politike. Tento projekt bude prebiehať až do augusta 2013. Počas tohto obdobia by sa mali uskutočniť tri 4-dňové stretnutia, ktoré budú prebiehať vo Vyhniach. Ich cieľom by sa zúčastnení mali lepšie spoznať a dohodnúť sa na niektorých spoločných podujatiach a to všetko vďaka neformálnemu vzdelávaniu, čo pre tých, čo nepoznajú význam tohto slova by sa dalo povedať, že je to dobrovoľné učenie sa pomocou hier, zábavných aktivít plných smiechu, zvedavosti a nápaditosti. Okrem týchto stretnutí budú prebiehať aj verejné akcie pre širokú verejnosť. Viac aktuálnych informácií môžete nájsť aj na faceboovskej stránke „Žiarska mládež“. Výsledkom tohto celého úsilia by malo byť, aby naozaj platilo o nás s nami!