Výmena Fingers are talking 2012
  • ktorá sa konala v Turecku v r. 2012 bola zameraná na vyúčbu posunkovej reči...